Home

Welkom bij het

Centrum voor de Studie van Boeddhisme

aan de Universiteit Gent

 

Het Gentse Centrum voor de Studie van Boeddhisme (GCSB) werd opgericht in 2007 aan de Universiteit Gent binnen de vakgroep Talen en Culturen. Het is het eerste academisch centrum voor boeddhistische studies in België. Het boeddhologisch onderzoek in Gent kent een lange traditie van expertise die reeds startte in het begin van de twintisgste eeuw met de werken van Prof. Dr. Louis de La Vallée Poussin (1869-1938). Inmiddels heeft een steeds groeiend aantal onderzoekers zich toegelegd op het wetenschappelijke domein van de boeddhologie en dit in een zeer ruim aantal deelaspecten.

Het boeddhisme kreeg een vaste vorm tijdens haar verspreiding van India naar Tibet en via Centraal-Azië naar China en Japan. Het GCSB biedt wetenschappers en studenten de mogelijkheid om filosofische, doctrinaire en socio-culturele aspecten van het boeddhisme te bestuderen en te onderzoeken.

De leden van het GCSB werken interdisciplinair en op zeer gespecialiseerde domeinen. Daarom beschouwt het GCSB het als één van haar hoofdtaken om een forum aan te bieden voor internationale discussies. Daarnaast organiseert het centrum lezingen en symposia waar onderzoeksmethoden en resultaten gepresenteerd en uitgewisseld kunnen worden. Een initiatief als ‘Permanente Vorming - boeddhisme' die toegankelijk is voor iedereen in het bezit van een M.A., opent de dialoog met de maatschappij en informeert het publiek over de lopende onderzoeken binnen het wetenschappelijk domein van de boeddhologie.

Het GCSB legt een sterke nadruk op de samenwerking met andere instituten. Bilaterale overeenkomsten en Socrates programma's werden opgericht met diverse partners.